Fokken voor Genetische Diversiteit

*Gelieve onderstaande tekst niet te kopiëren of verspreiden zonder toestemming van Coen Huisman of Linda van Andel*

Een middel dat veel wordt gebruikt om te fokken voor genetische diversiteit is mean kinship. Mean kinship wordt al jaren gebruikt voor het behouden van de genetische diversiteit bij bedreigde diersoorten en ook het programma dat ik heb gebruikt is officieel gemaakt voor dierentuinen.

Mean kinship staat voor de gemiddelde verwantschap van een hond met de gehele populatie inclusief zichzelf. Hoe meer verwant een hond is met de populatie, des te minder deze zal bijdragen aan de diversiteit. De genen van deze hond zijn dan al veel aanwezig in de populatie. Een lage mean kinship betekent dat een hond weinig verwant is met de populatie, waardoor zijn genen minder aanwezig zijn over de hele populatie. De genen van deze hond dragen dan door verspreiding bij aan het verhogen van de diversiteit en daardoor dus het verlagen van de verwantschap.

De populatie is te verdelen in drie groepen; de blauwe honden stammen af van de populaire lijnen die al veel aanwezig zijn binnen de populatie, de gele honden stammen af van de minder populaire lijnen en de groene honden zijn de honden die afstammen van lijnen die bijna niet gebruikt worden. Je kunt de populatie voor je zien zoals het plaatje hiernaast waarbij erg veel gefocust wordt op de middelste blauwe honden. We moeten uitkijken dat de groene – genetisch belangrijke – honden  niet van de rand af vallen en we daardoor deze genen voor altijd kwijt raken.

Wat we moeten doen is ons focussen op deze genetisch belangrijke groene honden en deze in het midden zetten zodat we deze genen veilig stellen voor de volgende generatie. Wanneer we dit doen krijgen we een goed gemengde populatie waarbij er meer aandacht is gekomen voor de genetisch belangrijke lijnen. Hierdoor zullen deze lijnen een grotere bijdrage binnen de populatie leveren en zal de genetische diversiteit stijgen.

De mean kinship en de inteelt worden vaak met elkaar verwart of verkeerd begrepen. Inteelt vertelt je hoe groot de kans is dat bij een specifieke hond dezelfde genen zowel van moeders als van vaders kant zijn vererfd. Mean kinship geeft aan of de genen van deze hond gemiddeld gezien veel voorkomen in de gehele populatie. Zo leveren honden met een lage mean kinship dus een grotere bijdrage aan het verbeteren van de diversiteit omdat deze genen bezitten die veel uitzonderlijker zijn voor de gehele populatie.

Hoe om te gaan met mean kinship en inteelt over alle generaties in je fokbeleid is veel ingewikkelder dan enkel een uitleg over wat mean kinship is. We raden iedereen aan die mee wilt werken aan het verhogen van de genetische diversiteit om in overleg met de fokadviescommissie zijn combinaties te maken. Ook voor meer vragen over mean kinship of genetische diversiteit of combinatiekeuzes kun je altijd contact met ons opnemen.

*Gelieve bovenstaande tekst niet te kopiëren of verspreiden zonder toestemming van Coen Huisman of Linda van Andel*