Heupdysplasie

Heupdysplasie, of afgekort HD, is een ontwikkelingsstoornis van het heupgewricht, waarbij de kop van het dijbeen niet goed past in de kom van het heupgewricht. HD kan erfelijk zijn, maar kan ook ontstaan door of in combinatie met nvloeden van buitenaf zoals slechte voeding en overmatige beweging op jonge leeftijd (bijv. lange wandelingen en traplopen). Omdat de beoordeling van het gangwerk van deze honden vaak onvoldoende informatie over de toestand van de heupgewrichten geeft, wordt meer informatie verkregen door het maken van röntgenfoto’s van de heupgewrichten.

Officiële HD-foto’s kunnen in principe door iedere praktiserende dierenarts, die een overeenkomst met de afdeling GGW van de Raad van Beheer heeft, worden gemaakt. Voor de gegevens van een dierenarts bij u in de buurt kunt u bellen met de Raad van Beheer, afdeling GGW, telefoon 0900-7274663. De regels van de FCI stellen dat de hond minimaal 12 maanden oud moet zijn. Ons rasspecifiek fokreglement houdt een leeftijd van 14 maanden aan.

testform_HD_bigDe beoordeling kan variëren van HD-A tot HD-E:

  • HD-A betekent dat de hond röntgenologisch vrij is van heupdysplasie, wat echter niet betekent dat de hond geen “drager” van de afwijking kan zijn.
  • HD-B (=overgangsvorm) betekent dat op de röntgenfoto’s geringe veranderingen zijn gevonden, die weliswaar toegeschreven moeten worden aan heupdysplasie, maar waaraan in het kader van de fokkerij geen direkte betekenis kan worden toegekend.
  • HD-C (=licht positief) betekent dat bij de hond duidelijke veranderingen, passend in het ziektebeeld van HD zijn gevonden.
  • HD-D (=positief) betekent dat bij de hond duidelijke veranderingen, passend in het ziektebeeld van HD zijn gevonden.
  • HD-E betekent dat de heupgewrichten ernstig misvormd zijn (=positief in optima forma).

Het fokreglement van de IJHC vermeldt dat alleen de volgende combinaties zijn toegestaan:

  • HD-A X HD-A
  • HD-A X HD-B
  • HD-A X HD-C
  • HD-B x HD-B