ECVO

Het fokreglement van de IJHC schrijft voor dat honden waarmee wordt gefokt vóór de dekking zijn getest op erfelijke oogafwijkingen. De test mag ten tijde van de dekking niet ouder zijn dan 12 maanden. Met honden met een erfelijke oogafwijking mag niet worden gefokt.

Wanneer een lid/fokker voor een dekking een dekreu gebruikt die in het stamboek van een buitenlands door de F.C.I. erkend stamboek is ingeschreven, dan moet deze dekreu minimaal voldoen aan de gezondheidseisen van het fokreglement van de IJHC. De controle of de dekreu aan de eisen van dit fokreglement voldoet is een verantwoordelijkheid van de fokker.

De ECVO-oogonderzoeksresultaten zijn maximaal 12 maanden geldig, met uitzondering van enkele afwijkingen die aangeboren zijn of afwijkingen die (chirurgisch) kunnen worden gecorrigeerd, zoals bijvoorbeeld CEA, RD (multi) focaal, distichiasis, entropion, ectropion etc. Voor deze laatste groep is de uitslag blijvend.

Hoe verloopt het onderzoek?

De hond krijgt oogdruppels toegediend waardoor de pupillen wijd open gaan staan. De druppels werken na ongeveer 20 minuten, de pupillen blijven daarna circa 4 uur wijd openstaan. De ogen worden in een verduisterde ruimte bekeken. Dit wordt ook wel spiegelen genoemd. Het oogonderzoek is ongevaarlijk en beslist niet pijnlijk voor de hond. Een roesje is niet nodig. De uitslag is direct bekend en wordt op het rapport oogonderzoek (het E.C.V.O. certificaat, zie afbeelding hieronder) vermeld.

 testform2
Voorbeeld van een (gedeeltelijk) testformulier waarbij bij de hond geen erfelijke oogafwijkingen werden aangetroffen, alle vakjes "vrij" zijn aangevinkt.
testform2
Voorbeeld van een gedeeltelijk testformulier waarbij bij de hond Distichiasis is aangetroffen, het vakje "niet vrij" bij Distichiasis is aangevinkt. Met deze hond mag volgens het fokreglement van de IJHC niet worden gefokt.